Costa Investments Real Estate

Het grootste aanbod huizen aan de Spaanse Costa's

Costa Blanca Resale

pfc

Costa Blanca

morai

Costa del Sol

slg

Alle Spaanse Costa’s

horeca

Costa Calida

bluemed foto

Disclaimer

Costa-Investments, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot costa-investments.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Costa-Investments behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Costa-Investments spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Costa-Investments.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Costa-Investments nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Costa-Investments en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Costa-Investments, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Vragen? Contact

Vermeld uw telefoonnummer als u teruggebeld wilt worden

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.